હૂક શોટ બ્લાસ્ટિંગ મશીન વિશે તમે કેટલું જાણો છો?

2021-04-15

ફાઉન્ડ્રી ઉદ્યોગમાં, લગભગ તમામ સ્ટીલ કાસ્ટિંગ્સ અને આયર્ન કાસ્ટિંગ્સને શોટ બ્લાસ્ટિંગ મશીન દ્વારા સારવાર કરવી આવશ્યક છે. આમ કરવાનો ઉદ્દેશ માત્ર કાસ્ટિંગની સપાટીની અશુદ્ધિઓને સાફ કરવાનો નથી, પરંતુ કાસ્ટિંગ ઉત્પાદન પૂર્ણ થયા બાદ ગુણવત્તા નિરીક્ષણની ભૂમિકા ભજવવાનો છે, અને નબળી સપાટીવાળા ઉત્પાદનોની સીધી સ્ક્રીનિંગ છે.

કાસ્ટિંગ્સના સામાન્ય ઉત્પાદનમાં, ઉત્પાદિત તમામ કાસ્ટિંગ્સને શોટ બ્લાસ્ટિંગ મશીન દ્વારા સાફ કરવા જોઈએ. આ રીતે, કાસ્ટિંગ્સની સપાટી પરની અશુદ્ધિઓ સાફ કરી શકાય છે. તે જ સમયે, કાસ્ટિંગ્સની સપાટી પર સપાટીની ખામીઓ છે કે કેમ, ત્યાં ગેસ અને રેતી ચોંટવાની અને છાલ કરવાની ઘટના છે કે નહીં, જે હૂક પ્રકાર શોટ બ્લાસ્ટિંગ મશીનની તકનીકી સારવાર દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકાય છે હૂક પ્રકાર શોટ બ્લાસ્ટિંગ મશીન તકનીકી પ્રક્રિયા , આ ખામીયુક્ત પ્રોડક્ટ્સ માટે સીધા સ્ક્રીનીંગ કરવા માટે ખૂબ અનુકૂળ હોઈ શકે છે, અને હવે એક પછી એક મેન્યુઅલી પસંદ કરવાની જરૂર નથી.

કાસ્ટિંગની સપાટીને સાફ કરવા ઉપરાંત, હૂક શોટ બ્લાસ્ટિંગ મશીન પણ કાસ્ટિંગની સપાટી પર પ્રક્રિયા કરી શકે છે. હૂક શોટ બ્લાસ્ટિંગ મશીનની તકનીકી સારવાર દ્વારા, કાસ્ટિંગની સપાટી ઇચ્છિત આદર્શ અસર પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને અનુરૂપ સપાટી ગુણવત્તા અસર પેદા કરી શકે છે. તે કાસ્ટિંગની ઉત્પાદનની માંગને સરળતાથી પૂરી કરી શકે છે, અને કાસ્ટિંગ લાઇનના મજૂર ખર્ચને મોટા પ્રમાણમાં ઘટાડી શકે છે, કાસ્ટિંગની ઉત્પાદન કાર્યક્ષમતામાં સુધારો કરી શકે છે. હૂક પ્રકાર શોટ બ્લાસ્ટિંગ મશીનની સપાટીની સારવાર દ્વારા, કાસ્ટિંગની સપાટી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરી શકે છે.
  • QR